Η ομάδα μας

Γιάννης Περουλάκης

Γιάννης Περουλάκης

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ // Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σύμβουλος αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο απασχόλησης, τις γεωργικές μελέτες, σχετιζόμενες με κοινοτικά προγράμματα (Επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Βιολογική γεωργία, Μείωση νιτρορύπανσης και άλλα), έχοντας μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη των αιτήσεων ένταξης και υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων. Είναι πιστοποιημένος από το ΓΕΩΤΕΕ ως συντάκτης επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης και εσωτερικός επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας ISO 22000:2005.

Έχει υπό την επίβλεψη του συστήματα ποιότητας τροφίμων για την απόκτηση των πιστοποιητικών AGRO 2.1 – 2.2 και GlobalGap

Είναι σύμβουλος συνεταιρισμών και επιχειρήσεων

Έχει απασχοληθεί ως εκπαιδευτής σε διάφορες δομές διδάσκοντας γεωργοοικονομικά μαθήματα (Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κλπ). Επίσης έχει απασχοληθεί σε προγράμματα ΤΟΠΣΑ σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει συνεργασθεί με ιδιωτικά ΙΕΚ για την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών και προώθηση αυτών.

Αρθρογραφεί σε διάφορα ενημερωτικά site και είναι διαχειριστής του blog www.peroulakis.eu καθώς επίσης και πολλών εργαλείων Social Media (Facebook, Twitter, Instagram) με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Ερημία Κώττα

Ερημία Κώττα

Γεωπόνος ΤΕ

Είναι τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής με μεταπτυχιακό στη διασφάλιση ποιότητας τροφίμων.

Έχει εργαστεί σε συνεταιρισμούς ως συντάκτρια δηλώσεων ΟΣΔΕ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εταιρεία κύριο αντικείμενο ενασχόλησης είναι η σύνταξη μελετών σχετικών με τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, μείωσης νιτρικών, κλπ)

Παρασκευή Μπούκη

Παρασκευή Μπούκη

Γεωπόνος - Τεχνολόγος τροφίμων Π.Ε. // Associate Food Manager

Eίναι Γεωπόνος Γεωργικών Βιομηχανιών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ (1997) και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή». Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ και του ΕΦΕΤ.

Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνη Ποιοτικού Έλεγχου & μέλος του τμήματος R&D στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και σε εργαστήρια ελέγχου τροφίμων για αρκετά έτη. Επίσης εργάστηκε και ως συνεργάτης στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα) σε διάφορα εργαστηριακά μαθήματα και συμμετείχε συγχρόνως ως ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Κύρια ενασχόλησή της είναι η συμβουλευτική σε εταιρείες τροφίμων για την ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων & Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων τροφίμων.

Δόμνα Πετσάνη

Δόμνα Πετσάνη

Υπεύθυνη τμήματος ΟΣΔΕ στην επιχείρηση Περουλάκης - Κώττα ΟΕ.

Η κα. Πετσάνη Δόμνα σπούδασε Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και την εκμηχάνιση της γεωργίας» (MSc). Είναι τακτικό μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδος – Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, διατηρώντας ατομική εταιρεία με αντικείμενο απασχόλησης τις γεωργικές μελέτες, σχετιζόμενες με κοινοτικά προγράμματα (Επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Βιολογική γεωργία, Μείωση νιτρορύπανσης κ.ά.). Επίσης, έχει υλοποιήσει συστήματα ποιότητας τροφίμων για την απόκτηση των πιστοποιητικών AGRO 2.1 – 2.2 και GlobalGap για την πιστοποίηση προϊόντων που σκοπό έχουν την κάλυψη ποιοτικών προδιαγραφών της εγχώριας αγοράς, αλλά και του εξωτερικού. Συμμετέχει σε πιστοποιημένο φορέα υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣΔΕ). Είναι εκπαιδεύτρια προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (ΕΦΕΤ) και συνεργαζόμενη εκπαιδεύτρια με το ΙΕΚ Δήμητρα.

Ιωάννα Μόκα

Ιωάννα Μόκα

Αγρ. Τοπογράφος - Πτυχιούχος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - Ειδική Συνεργάτης

Άριστη γνώση από : Autocad, Toporest , Ταχυμετρία, Γραμμικό & Ελεύθερο σχέδιο, Αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η Μόκα Ιωάννα διατηρεί Τεχνικό - Μελετητικό Γραφείο στην οδό Όγλ 20, στην πόλη της Λάρισας, το οποίο ειδικεύεται σε τοπογραφικές αποτυπώσεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων , χαράξεις, επιμετρήσεις, διατομές, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων , αποτυπώσεις και αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων , εφαρμογές σχεδίου πόλεως, δηλώσεις μεταβίβασης Ν. 4495/2017, οικοδομικές αδειοδοτήσεις & αδειοδοτήσεις μικρής κλίμακας.

Έχει εμπειρία δεκαπέντε (15) ετών με προϋπηρεσία:

06/2003 – 12/2003 : Εργασία στο κατασκευαστικό τμήμα της J&P. ΑΒΑΞ Α.Ε. για την υλοποίηση των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα.

03/2004 – 11/2010 : Εργασία στην τεχνική εταιρία ''ΚΑΝΩΝ Α.Τ.Ε.'' - Γραμματικούλης Ανδρέας, με αντικείμενο τις τοπογραφικές αποτυπώσεις σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, μελέτες για ιδιωτικά και δημόσια έργα, οικοδομικές άδειες.

11/2010 – 08/2016 : Εργασία στην τεχνική - κατασκευαστική εταιρία ''ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ'' με έδρα την Λάρισα και αντικείμενο τις τοπογραφικές αποτυπώσεις σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

08/2016 – έως και σήμερα : Εργασία σε ιδιόκτητο χώρο και απασχόληση με Τοπογραφικές αποτυπώσεις, δηλώσεις Κτηματολογίου, δηλώσεις αυθαιρέτων, αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλα ιδιωτικά και δημόσια έργα

Ασπασία Κόκκινου

Ασπασία Κόκκινου

Ανήκει στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας μας.

Τεχνολόγος Γεωπόνος, απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος «Βιοτεχνολογίας: Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος», του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πτυχιούχος του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Εργάζεται στην επιχείρηση «Γεωργικές Οικονομικές Μελέτες Ο.Ε. Περουλάκης – Κώττα» με αντικείμενο απασχόλησης, τις γεωργικές μελέτες, σχετιζόμενες με κοινοτικά προγράμματα (Επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Βιολογική γεωργία, Μείωση νιτρορύπανσης και άλλα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

home  Ηρώων Πολυτεχνείου 144, 41222, Λάρισα

email 32  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www  www.infoagro.gr

phone  2410551326

Facebook Fans